Tag: rozmowy o wolności

Dyskusja o wolności

 

Lech i Leszek. Były prezydent i były wicepremier. Związkowiec i naukowiec. W najnowszej książce Katarzyny Kolendy-Zalewskiej Lech Wałęsa rozmawia z Leszkiem Balcerowiczem o wydarzeniach sprzed trzydziestu lat. Mówią o swoich obawach i nadziejach czasu transformacji ustrojowej. Nie uciekają też od surowej analizy współczesnej sytuacji na polskiej scenie politycznej. Lech, Leszek. Wygrać wolność to książka godna uwagi czytelnika, bez względu na jego aktualne poglądy. Głównie za sprawą opisania wydarzeń o fundamentalnym znaczeniu dla odzyskania wolności i kształtowania polskiej demokracji.

 

Wybory ’89

Z perspektywy czasu wybory do sejmu i senatu w roku 1989 były przełomowe. Leszek Balcerowicz pamięta tamto podekscytowanie i wielką nadzieję, towarzyszącą wielu rodakom. Jednak Lech Wałęsa nieco inaczej wspomina głosowanie i poprzedzający je czas. Zwraca uwagę, że wówczas nic nie było pewne. A źródłem największych obaw pozostawała reakcja władz radzieckich na wyniki wyborów w Polsce. Któż, jak nie przywódca ówczesnej Solidarności, miał się tym martwić? Ostatecznie wszystko poszło nieźle, choć obaj panowie podkreślają zaskakująco niską frekwencję. Zastanawiają się, dlaczego ówczesnych obywateli nie interesowało uczestnictwo w pierwszych od dekad wolnych, a przynajmniej częściowo wolnych wyborach. Strach? Brak wiary w powodzenie? Przyzwyczajenie, tudzież cicha akceptacja jedynego znanego porządku? Konkluzja prowadzi do stwierdzenia, że tak trzydzieści lat temu, jak i dzisiaj konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz budowy świadomego, zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Polityka na miarę czasów

Katarzyna Kolenda-Zalewska nie ogranicza się do pytań o czas przełomu ustrojowego. Swoich rozmówców skłania do oceny bieżących wydarzeń politycznych. Dzięki temu książka Lech, Leszek. Wygrać wolność jest ciekawsza. I ma większe szanse trafić do młodych obywateli. Z ich perspektywy okres transformacji ustrojowej czy wybory 4 czerwca ją jedynie kolejnymi faktami z podręcznika historii. Aby ich zmotywować do zaangażowania w życie publiczne, warto przybliżać im te wydarzenia, ale przede wszystkim analizować to, co dzieje się aktualnie. Budowanie demokracji wymaga konsekwencji, wytrwałości i dobrego planu. Choć jej hasła często są patetycznie powtarzane, w rzeczywistości wielu ludzi nie przykłada większej wagi do tego, kto rządzi krajem. Panuje przekonanie, że polityka to mętna dziedzina życia, której nie da się zmienić. Lektura książki Lech, Leszek. Wygrać wolność udowadnia, że rzeczywistość kształtują ludzie odważni i wierzący w lepszą przyszłość. Zdeterminowani, by nie godzić się z zastanym, złym porządkiem świata.